Zmiany w przekraczaniu granic Unii Europejskiej

Od 2023 roku wjeżdżający z krajów trzecich na teren UE na krótki pobyt będą rejestrować się w systemie EES. Tradycyjne kontrole graniczne obejmujące m. in. uzyskanie pieczątki wjazdowej w paszporcie ustąpią na rzecz elektronicznej kontroli. Zgodnie z przewidywaniami Unii Europejskiej, zmiany mają scentralizować zarządzanie imigracją, czego jednym z elementów ma być właśnie nowy system wjazdu/wyjazdu (EES: Entry/Exit system).
Cyfryzacja procesu granicznego poprzez wdrożenie systemu EES zakłada rejestrację w systemie przed planowanym przekroczeniem granicy UE na krótki pobyt. Dzięki temu służby będą posiadać informacje o konkretnej osobie zanim ta dotrze na przejście graniczne. System EES ma obowiązywać na granicy  lądowej, morskiej i powietrznej.  Zmiany obejmą zarówno obywateli państw, którzy muszą posiadać wizę do przekroczenia granicy UE, jak i tych, którzy są z tego obowiązku zwolnieni (w tym obywateli USA).  Chorwacja, Cypr i Irlandia zdecydowały, że wciąż będą wykorzystywać tradycyjny sposób stemplowania paszportów.
Systemem nie będą objęte osoby posiadające pobyt stały (karta pobytu na pobyt stały) w jednym z państw członkowskich UE. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na początek maja 2023 r.