Obsługa firm
l

Zezwolenie na pracę

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Weryfikacja kandydata pod kątem dostępu do rynku pracy

Audyt w zakresie legalności pracy i pobytu cudzoziemców

Doradztwo imigracyjne w pełnym zakresie

Monitorowanie ważności dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców, z uwzględnieniem specyfiki trwania procedur w danym urzędzie wojewódzkim

Alerty informacyjne o najważniejszych zmianach w prawie imigracyjnym

l

Zezwolenia na pracę

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi

Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Weryfikacja kandydata pod kątem dostępu do rynku pracy

Audyt w zakresie legalności pracy i pobytu cudzoziemców

Doradztwo imigracyjne w pełnym zakresie

Monitorowanie ważności dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców, z uwzględnieniem specyfiki trwania procedur w danym urzędzie wojewódzkim

Alerty informacyjne o najważniejszych zmianach w prawie imigracyjnym