Obywatelstwo polskie

Nadanie obywatelstwa

Uznanie za obywatela polskiego

Przywrócenie obywatelstwa

Potwierdzenie obywatelstwa