Ułatwienia w potwierdzeniu znajomości języka polskiego – Certyfikat Języka Polskiego

Planowane zmiany w Ustawie o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie uzyskania certyfikatu ze znajomości języka polskiego obejmują:
  1. zwiększanie ilości miejsc, w których będzie mógł odbyć się egzamin z języka polskiego oraz grupy podmiotów uprawnionych do jego przeprowadzenia;
  2. uzyskanie certyfikatu bez egzaminu z języka polskiego przez osoby, które uzyskały stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej i obronionej w języku polskim na polskiej uczelni;
  3. uzyskanie certyfikatu bez egzaminu z języka polskiego przez cudzoziemców, którzy ukończyli studia prowadzone w języku polskim na zagranicznej uczelni.
Powyższe ułatwienia przyspieszą kompletowanie dokumentów do procedury uzyskania rezydenta długoterminowego UE oraz uznania za obywatela polskiego.