Przełomowe zmiany w prawie imigracyjnym

Na etapie prac rządowych jest obecnie projekt Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zmiany prawa imigracyjnego zakładają m.in.:
  1. załatwianie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę wyłącznie w formie elektronicznej;
  2. likwidacja testu rynku pracy (Informacji Starosty o lokalnym rynku pracy)
  3. wymiar czasu pracy cudzoziemca nie będzie mógł być niższy niż ¼ etatu lub 10 godzin tygodniowo;
  4. zezwolenie na pracę będzie mogło być zmienione jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na innych warunkach niż określone w zezwoleniu;
  5. wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie mogła być niższa niż: a) wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Projekt, dzięki prostszym procedurom i dostosowaniu ich do potrzeb rynku pracy ma szansę stanowić odpowiedniego następcę dotychczasowych przepisów.