Rozszerzenia w aplikacji mObywatel

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. Zmiany w odniesieniu do cudzoziemców obejmują:

  1. upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów, w tym cudzoziemców, poprzez bezpośredni dostęp do mLegitymacji w aplikacji mObywatel
  2. rozszerzenie aplikacji mObywatel o mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy (Diia.pl)
  3. zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, w tym o Diia

Powyższe zmiany pozwolą użytkownikom aplikacji mObywatel na dostęp do swoich dokumentów oraz załatwienie spraw urzędowych za pomocą jednej aplikacji, co w znacznym stopniu uprości kontakt z urzędami.