Przełomowa nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Oprócz szeroko opisywanego w mediach zwiększonego udziału finansowego uchodźców z Ukrainy w swoim utrzymaniu w Polsce, zmiany odnoszą się w zasadniczy sposób w zakresie legalizacji ich pobytu i obejmują:

  1. Nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL;
  2. Usankcjonowanie dokumentu elektronicznego diia.pl jako dokumentu pobytowego, który wraz z dokumentem podróży uprawnia obywateli Ukrainy do przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy;
  3. Wydłużenie okresu ważności dokumentów potwierdzających legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do dnia 24 sierpnia 2023 r. jeśli ostatni dzień ich ważności przypadał w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.;
  4. Likwidacja zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;
  5. Wprowadzenie rozwiązania zabezpieczającego dla obywateli Ukrainy tj. w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku w przypadkach określonych w ustawie;
  6. Uchylenie z dniem 24 sierpnia 2023 r. przepisów przedłużających legalność pobytu cudzoziemców w związku z COVID-19;
  7. Od 1 kwietnia 2023 r. możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, którzy posiadają status UKR.