Ostatni dzwonek dla cudzoziemców bez PESEL – PIT 11

26 stycznia 2023 | Z dniem 31 stycznia upływa termin na złożenie przez pracodawcę PIT-11 do urzędu skarbowego. Rozliczenie za 2022 będzie musiało zawierać prawdziwy numer PESEL. W zeszłym roku można było rozliczyć się z urzędem skarbowym wpisując jedynie ciąg cyfr takich jak 1 lub 9. Z tego rozwiązania korzystali szczególnie pracodawcy zatrudniający cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL. Takie rozwiązanie wiązało się z późniejszymi telefonami od urzędników wymagających podania prawdziwego numeru PESEL. Obecnie takie rozwiązanie nie będzie już możliwe.