Brexit a dokument pobytowy dla obywateli brytyjskich w Polsce

Choć Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską z dniem 1 lutego 2020 r., nadal istotne pozostają kwestie legalności pobytu obywateli brytyjskich w Polsce.

Na mocy Umowy Wystąpienia, obywatele brytyjscy oraz członkowie ich rodzin mogą nadal przebywać w Polsce bez potrzeby uzyskania dokumentów pobytowych. Jednakże, są one dalece pożądane ze względów praktycznych. Ich posiadanie będzie zwalniało z przyszłej rejestracji w unijnym systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen. Uruchomienie tych systemów ma nastąpić w 2024 r.

Wniosek w zakresie wydania dokumentu pobytowego należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.