1 lipca 2023 roku skończy się w Polsce stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2023 r., stan zagrożenia epidemicznego zostaje odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Główny Inspektor Sanitarny zawnioskował o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, jednym z głównych czynników wziętych pod uwagę jest spadek liczby diagnozowanych zakażeń COVID-19 a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji.


Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało wpływ na legalny pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.


W związku z powyższym do 31 lipca 2023 r. należy złożyć wnioski o:

  1. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemców korzystających z uprawnień wynikających z ustawy COVID-owej
  2. Wydanie zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez pracodawców korzystających z uprawnień wynikających z ustawy COVID-owej