Pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce zostanie przedłużony

Prezydent podpisał nowelizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która przedłuża legalny pobyt obywatelom Ukrainy do 4 marca 2024 r. Dotychczas legalny pobyt miał się skończyć z dniem 24 sierpnia 2023 r. Ustawa dotyczy obywateli Ukrainy – uchodźców – tj. osób, które od dnia 24 lutego 2022 r. przybyły legalnie do Polski z terytorium państwa ukraińskiego w związku z rosyjską agresją.

Odmiennie kształtuje się sytuacja dzieci i młodzieży, które uczą się w szkołach i na uczelniach w Polsce lub zdalnie w ukraińskim systemie edukacji. Dla nich termin legalnego pobytu przedłużono do końca roku szkolnego 2023/2024, tj. do 31 sierpnia 2024 r., względnie do końca września przyszłego roku w przypadku osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Tym samym, wydłużone zostały również terminy legalnego pobytu rodziców lub opiekunów uczących się niepełnoletnich dzieci.
Nowelizacja zobowiązuje uchodźców z Ukrainy do uzyskania numeru PESEL. Uchodźcy mają na to 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Obowiązek uzyskania numeru PESEL dotyczy także tych uchodźców, którzy przebywają już w Polsce, ale nie posiadają numeru PESEL.