Zawieszenie programu Poland.Business Harbour (PBH)

Dnia 26 stycznia 2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zawieszenie programu wizowego Poland.Business Harbour (PBH). Od momentu powstania w 2020 roku program kierowany był do specjalistów z dziedziny IT i przewidywał znacznie prostszą ścieżkę uzyskania wizy niż na zasadach ogólnych. Następnie w 2022 roku Poland.Business Harbour został znacząco rozszerzony o przedstawicieli innych zawodów. W praktyce owo rozszerzenie spowodowało, że program był wielokrotnie wykorzystywany do celów niezgodnych z jego założeniami.

Cudzoziemcy starający się o zatrudnienie w sektorze IT w Polsce mogą nadal aplikować o wizy na zasadach ogólnych.