Zakończył się okres składania wniosków do MSZ o wydanie wiz krajowych dla obywateli Białorusi i Ukrainy

Z dniem 31 marca 2023 r. zakończył się przewidziany w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1809 z późn. zm.) okres, w którym obywatele Białorusi i Ukrainy przebywający na terytorium Polski mogli składać wnioski do Ministra Spraw Zagranicznych o wydanie wiz krajowych w celu:

  • przyjazdu ze względów humanitarnych;
  • wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • wykonywania pracy sezonowej.