Wstrzymanie świadczeń ZUS dla obywateli Ukrainy po wyjeździe z Polski

Obywatele Ukrainy, którzy utracą status „UKR” nie otrzymają świadczenia wychowawczego „500+” z ZUS. Świadczenia ZUS są uchylane, jeżeli obywatel Ukrainy wyjechał z Polski na okres powyżej 30 dni. Tracą oni wtedy status uchodźcy „UKR”. Jeżeli po ponownym wjeździe do Polski nie dopełnią stosownych formalności, nie otrzymają świadczenia wychowawczego. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski wskazuje, że: „W przypadku utraty legalności tego pobytu, ZUS ma obowiązek uchylić prawo do świadczenia wychowawczego, opierając się na danych z tego rejestru. Dzięki temu pomoc państwa polskiego trafia wyłącznie do uprawnionych osób”.