Wizy pracownicze poza kolejnością dla prawie 40 zawodów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad rozporządzeniem mającym umożliwić uzyskanie poza kolejnością wizy krajowej w celu wykonywania pracy osobom wykonującym jeden z 38 zawodów określonych w załączniku do rozporządzenia.

Zawody określone w rozporządzeniu to m. in.:

 • lekarze specjaliści
 • pielęgniarki
 • analitycy systemów komputerowych
 • programiści aplikacji
 • projektanci i administratorzy baz danych
 • inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 • inżynierowie technologii betonów
 • murarze i pokrewni
 • betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
 • cieśle i stolarze budowlani
 • robotnicy budowy dróg

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie opiniowania.