Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi mogą uzyskać polski dokument podróży

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi przebywający w Polsce na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych mogą uzyskać polski dokument podróży. Wydawany jest na okres 1 roku i w okresie swojej ważności uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży. Organem właściwym do rozpatrywania tego typu spraw jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami