MSZ za przyspieszeniem procedury zatrudniania w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad przyspieszeniem procedur związanych z zatrudnianiem w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki. W tym celu planowane jest otwarcie polskiego konsulatu w Bangladeszu i zwiększenie liczby pracowników w konsulacie w Indiach. Być może w przyszłości otwarta zostanie również ambasada w Bangladeszu. Najwcześniejsze otwarcie polskiego konsulatu i ewentualnie ambasady może nastąpić późną jesienią. Obecnie Bangladesz podlega pod polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Indiach.

W 2022 roku w samym tylko województwie mazowieckim wydano 2 697 zezwoleń na pracę dla obywateli państw afrykańskich oraz 56 738 zezwoleń dla obywateli państw azjatyckich.