1 lipca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia znoszący z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia: Podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r., w którym Głównym Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Cudzoziemcy chcący pozostać w Polsce, powinni złożyć właściwe wnioski o uzyskanie zezwolenia na pobyt.