Aktualności

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego – Cudzoziemcy

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego – Cudzoziemcy

Do 31 marca 2023 r. został przedłużony stan zagrożenia epidemicznego. Do upływu 30-go dnia następującego po dniu zakończenia tego stanu, przedłużeniu ulegają: legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,...

czytaj dalej
Chorwacja przystępuje do strefy Schengen

Chorwacja przystępuje do strefy Schengen

Chorwacja od 1 stycznia 2023 r. przystępuje do strefy Schengen. Tego samego dnia Chorwacja zrezygnuje z własnej waluty – Kuny, na rzecz Euro. Jednocześnie Rumunii i Bułgarii odmówiono przyłączenia do strefy Schengen.

czytaj dalej
Rozszerzenia w aplikacji mObywatel

Rozszerzenia w aplikacji mObywatel

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. Zmiany w odniesieniu do cudzoziemców obejmują: upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów, w tym cudzoziemców, poprzez bezpośredni dostęp do mLegitymacji w...

czytaj dalej
Zmiany w przekraczaniu granic Unii Europejskiej

Zmiany w przekraczaniu granic Unii Europejskiej

Od 2023 roku wjeżdżający z krajów trzecich na teren UE na krótki pobyt będą rejestrować się w systemie EES. Tradycyjne kontrole graniczne obejmujące m. in. uzyskanie pieczątki wjazdowej w paszporcie ustąpią na rzecz elektronicznej kontroli. Zgodnie z przewidywaniami...

czytaj dalej
Przełomowe zmiany w prawie imigracyjnym

Przełomowe zmiany w prawie imigracyjnym

Na etapie prac rządowych jest obecnie projekt Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zmiany prawa imigracyjnego zakładają m.in.: załatwianie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę wyłącznie w formie elektronicznej; likwidacja testu rynku pracy (Informacji...

czytaj dalej