Od dziś można zastrzec numer PESEL

Od 17 listopada będzie można zastrzec PESEL. Takie rozwiązanie ma chronić obywateli przed wykorzystaniem numeru PESEL przez oszustów, m. in. do wzięcia kredytu, chwilówki, dokonania zakupu na raty, itp.

Zastrzeżenia będzie można dokonać w aplikacji, na stronie internetowej mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i poczta również będą mogły wprowadzić możliwość zastrzeżenia za ich pośrednictwem numeru PESEL

Dzięki wchodzącym w życie zmianom prawnym, możliwe będzie:

  • zastrzeżenie numeru PESEL.
  • cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (w każdej chwili)
  • ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
  • sprawdzanie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
  • podgląd historii zmian statusu.

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia jest bezpłatne.