Podwyższenie płacy minimalnej 2024 a zatrudnianie cudzoziemców

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024, podobnie jak w 2023 wzrośnie dwukrotnie. Od 1 stycznia będzie wynosiło 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia 27,70 zł.  Od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4300 zł, zaś minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia 28,10 zł. Te zmiany będą musiały być uwzględnione w warunkach pracy podawanych w m. in. zezwoleniach na pracę oraz w załącznikach nr 1 załączanych do wniosków o wydanie zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę.

Tak drastyczne podwyższenie płacy minimalnej może nie pozostać bez wpływu na zatrudnianie cudzoziemców. Pracodawcom może nie opłacać się zatrudniać do pracy obcokrajowców. Choć takie rozwiązanie może wydawać się chroniące rodzimy rynek pracy i zabezpieczający przyszłość pracową Polaków, to ciężko nie zauważyć, że w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, przysłowiowych rąk do pracy może zwyczajnie zabraknąć.