Zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy

Od dnia 27/10/2022 roku dla obywateli Federacji Rosyjskiej:
  • nie są rejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy a zarejestrowane, ważne są w okresie na jaki zostały wydane,
  • wprowadza się test rynku pracy do zezwoleń na pracę w zakresie prac pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz pomocy domowych na rzecz osób fizycznych,
  • postępowania wszczęte przed dniem 27/10/2022, rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25/10/2022 poz. 2203, poz. 2204