Zmiana B2B w umowę o pracę – plany PIP

Ministerstwo Pracy wraz z PIPem dążą do wprowadzenia w przyszłym roku zmian w zakresie uprawnień PIP w zakresie tzw. ukrytych umów o pracę. Zgodnie z nimi to urzędnik PIP, a nie sąd będzie mógł przekształcić umowę cywilnoprawną albo B2B decyzją urzędniczą w umowy o pracę. Zmiany mogą postulować moc wsteczną takiej decyzji.

Nowy Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki uciął spekulacje i przyznaje, że wprowadzenie takiej regulacji jest już “raczej przesądzone”.

Na mocy postulowanych zmian pracownik nie musiałby kierować sprawy o przyznanie umowy o pracę do sądu – wystarczyłaby decyzja inspektora pracy w chwili, gdy np. nasz nowy pracodawca poprosi nas o założenie działalności (JDG), lub wystawi umowę zlecenie, a zakres obowiązków będzie odpowiadał warunkom umowy o pracę.

Zmiany umów cywilnoprawnych, w tym B2B odbywać by się miały na wniosek pracownika lub w ramach kontroli z inicjatywy samego urzędu.

Powyższe zmiany przesuwają kompetencję sądów na urzędników, co może wzbudzać obawy.