Ułatwienia w zakładaniu spółek przez cudzoziemców – nowelizacja KSH

Pod koniec 2022 r. weszły w życie zmiany w KSH ułatwiające zakładanie spółek cudzoziemców. Zgodnie z nimi:

  1. Nie ma już obowiązku podawania nr PESEL przez osoby, które nie mają obowiązku posiadania nr PESEL, a które są wpisywane do KRS. Obecnie wystarczy jedynie podać daty urodzenia w KRS
  2. Obowiązek udostępniania przez Ministra Sprawiedliwości wzorców niektórych umów w języku innym niż język polski (najprawdopodobniej będzie to język angielski). Dostępne będą wzory: umowy spółki jawnej, spółki komandytowej, prostej spółki akcyjnej czy sp. z o.o.
  3. Obowiązek założenia przez bank rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji. Zmieni to diametralnie sytuację, w której banki niejednokrotnie odmawiały założenia rachunku bankowego dla takich spółek