Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i kierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej udzielonej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Regulacje dotyczą następujących zezwoleń:

  1. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  2. zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  3. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Wniosek o udzielenie powyższych zezwoleń na pobyt czasowy może złożyć obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce, ma numer PESEL z dopiskiem UKR oraz pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Co ważne, planowane jest przedłużenie ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR do lutego 2024. Przedłużenie jest o tyle istotne, że obejmie osoby, które nie mogą złożyć wniosków o pobyt czasowy, czyli np. członków rodzin osób składających wnioski.