Duże zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – projekt 2024

Rząd 30 kwietnia przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany:

 1. przedłuża się legalny pobyt obywatelom Ukrainy, którym nadano PESEL UKR do 30 września 2025 r.
 2. możliwość zmiany statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy od roku 2025 pod warunkiem:
  • uzupełnienia i zaktualizowania wszystkich niezbędnych danych w bazie PESEL UKR w urzędzie gminy np. jeśli odciski palców są nieczytelne trzeba pobrać jej ponownie;
  • złożenia elektronicznego wniosku do wojewody;
  • posiadania aktywnego statusu UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku,
  • nie wniesienia sprzeciwu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sprawie zmiany statusu pobytowego.
 3. Od 1 lipca 2024 r. wygaszone zostaną fotografii następujące świadczenia pieniężne:
  • na wykonywanie;
  • jednorazowe w kwocie 300 zł na „zagospodarowanie”;
 4. Koniec z zakwaterowaniem w prywatnym domu, a co za tym idzie likwidacja świadczenia w wysokości 40 zł na osobę dziennie
 5. Od 31 lipca 2024 r. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym,
 6. Powiązanie świadczenia 800 plus oraz świadczenia „Dobry Start” z podjęciem obowiązku szkolnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma przyznane świadczenia w sytuacji kiedy w systemie informacji oświatowej nie zostanie potwierdzony fakt pobierania nauki w szkole przez dziecko, na które te świadczenia były przyznane.

  Podsumowując, zmiana ochrony tymczasowej na pobyt czasowy jest korzystniejsza dla cudzoziemców i uregulowana w Ustawie o cudzoziemcach. Natomiast ze strony finansów publicznych: uszczelnienie system ubezpieczeń społecznych ma za zadanie likwidację patologii związanych z pobieraniem świadczeń przez osoby, które następnie wyjeżdżają z powrotem na Ukrainę.