Nadanie obywatelstwa

Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie pobytu czasowego, nie mówiąc już o pobycie stałym albo statusie rezydenta długoterminowego UE i masz ważny powód, dla którego chcesz stać się obywatelem polskim, masz prawo wystąpić do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego. Procedura jest na ogół długotrwała, a Prezydenta nie obowiązują żadne terminy. Pamiętaj, że sama chęć posiadania obywatelstwa na niewiele się tu zda. Dlatego wcześniej warto jest zasięgnąć naszej porady i ocenić własne szanse.

do góry

 
 

Uznanie obywatelstwa

Zakładam, że mieszkasz w Polsce na podstawie pobytu stałego albo rezydenta długoterminowego UE, mówisz dobrze po polsku, być może skończyłeś tu szkołę, masz stabilną pracę i myślisz o polskim obywatelstwie. To jest ten czas, kiedy możesz wystąpić o uznanie za obywatela polskiego. Jeśli uda się zrealizować ten cel pozostanie Ci jeszcze wystąpienie o dowód osobisty i paszport. Jak zawsze możesz na nas liczyć.

do góry

 
 

Przywrócenie obywatelstwa

Jeśli zostałeś pozbawiony obywatelstwa polskiego i dobrowolnie nie wstąpiłeś do służby wojskowej lub nie przyjąłeś urzędu publicznego w Państwach Osi lub ich sojuszników w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. i nie działałeś na szkodę państwa polskiego, to możesz starać się o przewrócenie obywatelstwa polskiego. Nabycie obywatelstwa tą drogą następuje z dniem uprawomocnienia się decyzji. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy prosimy o kontakt.

do góry

 
 

Potwierdzenie obywatelstwa

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie ktoś pochodził z Polski, urodził się w Polsce, nosił polski mundur, chodził do polskiej szkoły, to być może posiadasz obywatelstwo polskie. Często jakiś niepozorny dokument, zdjęcie z rodzinnego archiwum może okazać się bezcenny do potwierdzenia obywatelstwa polskiego dla Ciebie i Twoich dzieci. Zawsze przed podjęciem się sprawy proponujemy klientom analizę dokumentów pod kątem określenia szans na uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy prosimy o kontakt.

do góry

 
 

Zrzeczenie obywatelstwa

W tym przypadku pomożemy Ci tylko wtedy, kiedy będziesz przekonany co do słuszności swojej decyzji i będziesz znał swoją sytuację, jeśli przestaniesz być obywatelem polskim.

do góry