Umiejscawianie aktów stanu cywilnego

Jest niezbędne przy wystąpieniu o obywatelstwo polskie, wydanie dowodu osobistego, paszportu, zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na łączenie rodzin. Umiejscowienie polega na wpisaniu aktu urodzenia, małżeństwa, czy zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego. Należy pamiętać, że oryginał zagranicznego aktu pozostaje w polskich aktach. Możesz to zrobić sam, ale dla uniknięcia błędów w pisowni wynikających z transkrypcji powinieneś zdecydować się na pomoc specjalisty. Sprostowanie błędów możliwe jest w wielu przypadkach jedynie w postępowaniu sądowym.

do góry

 
 

Odpisy z urzędu stanu cywilnego

Odpisy będą Ci potrzebne w wielu sytuacjach. Począwszy od wystąpienia na zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie łączenia rodzin a na polskim obywatelstwie i polskich dokumentach skończywszy (dowód osobisty, paszport). Odpis możesz otrzymać jako skrócony lub zupełny. Jeśli będziesz potrzebował odpisu do paszportu lub dowodu to taki odpis otrzymasz nie ponosząc opłat skarbowych. Jeśli nie masz czasu lub ochoty by się tym zająć to chętnie Ci pomożemy.

do góry

 
 

Uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Jeżeli dokonałeś wpisu (umiejscowienia) aktu urodzenia lub małżeństwa, ale akt ten nie zawiera wszystkich wymaganych danych to będzie konieczne jego uzupełnienie. Najczęściej dotyczy to nazwiska panieńskiego ale nie tylko. Często przy uzupełnieniu okazuje się, że są rozbieżności dotyczące pisowni imion, nazwisk, lub innych danych zawartych w aktach sporządzonych w różnym czasie. Rozbieżności można sprostować na drodze sądowej. To jest moment kiedy powinieneś skorzystać z naszej pomocy.

do góry

 
 

Zaświadczenie z ZUS

Może być wydane jako zaświadczenie o braku zaległości lub jako zaświadczenie o wysokości podstawy, od której odprowadzono składki. Zaświadczenia te są często wymagane przy ubieganiu się o przedłużenie zezwolenia na pracę, legalizacji pobytu, procedurach przetargowych. O zaświadczenie możesz wystąpić sam lub przez nas. Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni, jeśli nie będą przy tym potrzebne dodatkowe wyjaśnienia.

do góry

 
 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Może być wydane jako zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub jako zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenia będą niezbędne w procesie legalizacji pobytu, szczególnie jeśli podstawą pobytu jest praca, a z pewnością jeśli posiadasz własną działalność. O zaświadczenie możesz wystąpić sam lub zwrócić się do nas. Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni, jeśli nie będą przy tym potrzebne dodatkowe wyjaśnienia.

do góry

 
 

Zaświadczenie z rejestru karnego

Może być Ci potrzebne przy ubieganiu się o pracę, wykonywaniu niektórych zawodów oraz przystąpieniu do przetargu. Jeśli będziesz potrzebował zaświadczenia, skontaktuj się z nami żeby je uzyskać.

do góry

 
 

Wypis z rejestru gruntów

Wypis będzie Ci potrzebny między innymi przy zakupie nieruchomości, do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, czasami do kredytu. Z wypisu dowiesz kto jest właścicielem, jaka jest powierzchnia, czy działka jest budowlana czy rolna, czy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. W każdej sytuacji kiedy wypis będzie Ci potrzebny skontaktuj się z nami.

do góry

 
 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli planujesz zakup jakieś działki warto wcześniej dowiedzieć się jakie są planowane inwestycje w okolicy, czy obok nie będzie przebiegała ruchliwa trasa, czy w Twojej okolicy nie powstaną budynki wielorodzinne, jeśli oczywiście chcesz być otoczony ciszą i spokojem. Wypis będzie Ci również potrzebny do wystąpienia o udzielenie zezwolenia na zakup nieruchomości, oczywiście w sytuacji jeśli zezwolenie będzie wymagane w Twoim przypadku wymagane. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy skontaktuj się z nami.

do góry

 
 

Wypis z ksiąg wieczystych

Może być aktualny lub zupełny. Księgi wieczyste prowadzone są przez odpowiednie wydziały Sądów Rejonowych. Dowiesz się z nich kto jest właścicielem, jaka jest powierzchnia nieruchomości, czy nieruchomość jest zadłużona itp. Będziesz go potrzebował między innymi przy zakupie nieruchomości, wystąpieniu do MSWIA o pozwolenie na nabycie nieruchomości, czy zameldowaniu.  W każdej sytuacji możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania wypisu w wersji poświadczonej. Wersje elektroniczną znajdziesz w Internecie (jest bezpłatna).

do góry

 
 

Wypis z KRS

To chyba najczęściej pobierany wypis. Dotyczy on podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i fundacji. Z niego dowiesz się wszystkiego o danym podmiocie, jego zarządzie, wysokości kapitału, przedmiocie działalności itp. Wypis może być aktualny lub zupełny. Najczęściej będzie Ci potrzebna wersja aktualna, chyba, że chcesz znać historię wszystkich wpisów. W każdej sytuacji możesz skontaktować się z nami w celu

do góry

 
 

Zezwolenie z MSWiA

Jeśli jesteś Cudzoziemcem spoza UE upewnij się, czy do zakupu nieruchomości nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia MSWIA. W tej sprawie możesz skorzystać z naszego doradztwa. Decydując się na nasze usługi zaoszczędzisz czas. Jest to o tyle istotne, że sprzedający często nie chce długo czekać a Ty możesz być zobligowany do uzyskania stosownego zezwolenia. Jeśli w określonym czasie nie uzyskasz zezwolenia możesz stracić wpłacony zadatek, a sprzedający może odstąpić od umowy. Nasze usługi są kompleksowe i nie ograniczają się tylko do przygotowania wniosku. Możemy w Twoim imieniu kontaktować się ze zbywcą nieruchomości oraz innymi instytucjami w celu uzyskania niezbędnych dokumentów.

do góry

 
 

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli nie posiadasz obywatelstwa UE i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia. Daje Ci to możliwość korzystania z placówek służby zdrowia oraz refundacji leków. Dodatkowo ubezpieczenie medyczne może być Ci potrzebne do legalizacji pobytu w Polsce. Możemy w Twoim imieniu zawrzeć stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dokonywać co miesiąc odpowiednich płatności składek. Jeśli w Polsce przebywasz z rodziną możesz do ubezpieczenia dopisać rodzinę. Wtedy i ona będzie korzystała z powszechnego systemu opieki medycznej. Ubezpieczenie może być korzystne dla osób pracujących na podstawie umowy o dzieło, studentów, stażystów i kursantów.

do góry

 
 

Karty EKUZ

Jeśli jesteś ubezpieczony w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i chcesz podróżować po UE to powinieneś posiadać kartę EKUZ, która potwierdza Twoje ubezpieczenie i prawo do korzystania ze świadczeń. Zakres świadczeń w poszczególnych krajach UE może się różnić. Przed wyjazdem dobrze jest zapoznać się z tymi instrukcjami. Warto też wykupić dodatkowe ubezpieczeniem medyczne, które obejmuje np. transport medyczny. Jeśli chcesz możemy uzyskać dla Ciebie kartę EKUZ, odpowiednie instrukcje a także dodatkowe ubezpieczenie medyczne.

do góry