Immigration to Poland

Do you want to settle down in Poland? Are you planning to start your work in Poland and maybe bring your family with you? Do you want to open new company and you associate your future with Poland? All matters related to immigration to another country can be very difficult for foreigners. Remember that you can entrust your case to us. Thanks to many years of experience, professional approach and commitment to each case we can help you with the legalization of both residence and work in Poland. With our help all administrative issues related to immigration to Poland will be conducted without any problems and you will have the opportunity and time to explore our beautiful country. Underneath you can find all matters that we can help you with.

do góry

 
 

Wizy

Jeśli nie korzystasz z możliwości wjazdu w ruchu bezwizowym możemy pomóc Ci w uzyskaniu wizy. Przygotujemy wniosek, zarejestrujemy w systemie, udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Jeśli planujesz dłuższy pobyt możesz go kontynuować na podstawie pobytu czasowego.

do góry

 
 

Zaproszenia

Jeśli nie korzystasz z możliwości wjazdu w ruchu bezwizowym, ale chcesz przyjechać na rozmowy handlowe, wziąć udział w targach lub odwiedzić krewnych to będziesz potrzebował zaproszenia oraz wizy. Wymaga to zaangażowania i czasu, którego często nie mamy dużo. Możemy pośredniczyć w uzyskaniu zaproszenia, zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Mając zaproszenie będziesz mógł ubiegać się o wizę. Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia, chętnie Ci go udzielimy.

do góry

 
 

Karta czasowego pobytu

Zakładamy, że jesteś w Polsce na podstawie wizy, ruchu bezwizowego albo zezwolenia na pobyt czasowy i chcesz przedłużyć swój pobyt. Właściwym krokiem będzie ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy i kartę czasowego pobytu. Nie jest to łatwe, a dla wielu Cudzoziemców stanowi nie lada wyzwanie. To jest ten moment, kiedy powinieneś zastanowić się nad przekazaniem prowadzenia sprawy doświadczonemu doradcy który pomoże Ci uzyskać kartę czasowego pobytu na okres nawet do 3 lat, zwłaszcza jeśli w perspektywie chcesz uzyskać stały pobyt.

do góry

 
 

Łączenie rodzin

Jeśli pozostawiłeś w ojczystym kraju najbliższą rodzinę albo rodzina przyjechała do Polski i chce z Tobą zostać, a Ty posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, pobyt stały albo pobyt rezydenta długoterminowego UE, to możesz ubiegać się dla nich o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Warto się do tego przygotować, by szansa na wspólny pobyt była większa. Nasze doświadczenie pozwoli Ci zminimalizować ewentualne przeszkody. Jest to bardzo ważne w perspektywie waszego przyszłego pobytu.

do góry

 
 

Karta stałego pobytu

Jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem polskim albo masz polskie pochodzenie lub Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Polsce to warto pomyśleć o uzyskaniu karty stałego pobytu. Możesz również zadbać o przyszłość dzieci występując dla nich o pobyt stały, jeśli urodziły się one jak Ty przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały albo posiadałeś status rezydenta długoterminowego UE. Pobyt stały to zmiana Twojego statusu. Decyzja wydawana jest bezterminowo a karta stałego pobytu na 10 lat, która podlega tylko wymianie.

do góry

 
 

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Od Twojego przyjazdu minęło 5 lat, jesteś zatrudniony w Polsce, masz stałe, wystarczające i regularne dochody, wyjeżdżałeś wyłącznie służbowo albo odwiedzałeś rodzinę w ojczystym kraju lub spędzałeś urlop za granicą to czas kiedy warto zastanowić się nad uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zyskujesz bezterminowe prawo pobytu w UE. Otwierasz nowe możliwości swym bliskim i możesz śmielej myśleć o obywatelstwie polskim.

do góry

 
 

Zezwolenie na pracę

Jeżeli planujesz pracę w Polsce powinieneś poszukać pracodawcy. Zakładamy, że go już masz albo że nie musiałeś szukać, bo pracujesz w firmie, która chce oddelegować Ciebie do pracy w Polsce. Może się również zdarzyć, że zostaniesz powołany do Zarządu spółki i większą część roku planujesz przebywać w Polsce. We wszystkich tych przypadkach firma, w której jesteś zatrudniony wystąpi o udzielenie zezwolenia na pracę dla Ciebie. Mając zezwolenie aplikujesz o wizę z prawem do pracy w kraju stałego pobytu. Są przypadki, kiedy będziesz mógł rozpocząć pracę bez wizy. Tak to wygląda w telegraficznym skrócie. Jeśli będziesz chciał możemy pomóc Tobie i Twojemu pracodawcy w znalezieniu optymalnego rozwiązania, uzyskaniu zezwolenia na pracę, wizy, znalezieniu mieszkania oraz w innych czynnościach związanych z pobytem.

do góry

 
 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jeżeli pracujesz w Polsce, posiadasz zezwolenie na pracę oraz wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy a twoja praca ma być kontynuowana to nie będziesz przedłużał zezwolenia na pracę i pobyt osobno tylko wystąpisz o zezwolenie na pobyt i pracę w ramach jednej procedury. Z tej procedury możesz również skorzystać jeśli chcesz rozpocząć pracę w Polsce.

do góry

 
 

Rejestracja pobytu obywatela UE

Jeśli jesteś obywatelem państwa należącego do UE i zamierzasz w Polsce przebywać dłużej niż 90 dni to masz obowiązek zarejestrowania swojego pobytu. Obowiązek ten dotyczy również członków rodziny towarzyszących Tobie podczas pobytu w Polsce. Jeśli Twój współmałżonek jest z kraju nienależącego do UE powinien wystąpić o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Pamiętaj, że swoje sprawy możesz powierzyć nam. Zaoszczędzisz cenny czas a Twoje zaangażowanie ograniczy się do niezbędnego minimum.

do góry

 
 

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem państwa należącego do UE lub EOG a sam nie posiadasz obywatelstwa państwa wymienionych organizacji oraz jeśli oboje zamierzacie pozostać w Polsce to powinniście pomyśleć o zalegalizowaniu pobytu. Ty możesz starać się o wydanie karty członka rodziny obywatela UE, a Twój współmałżonek powinien wystąpić o rejestrację pobyt obywatela UE. W obu przypadkach możemy Wam pomóc.

do góry

 
 

Pobyt stały obywatela UE

Jeżeli przebywasz w Polsce od 5 lat na podstawie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i nie opuszczałeś naszego pięknego kraju na dłużej niż 6 miesięcy w roku, to znaczy, że możesz starać się o pobyt stały. Jeśli opuściłeś Polskę na dłużej niż wspomniane 6 miesięcy, to nie musi to oznaczać, że straciłeś szansę. Jest wiele przyczyn, dla których musiałeś wyjechać, ale przerwy te nie będą miały wpływu na twój nieprzerwany pobyt i staranie się o pobyt stały. Zakładam, że razem z nami osiągniesz cel i będziesz mógł w niedługiej perspektywie pomyśleć o obywatelstwie polskim.

do góry

 
 

Pobyt stały członka rodziny obywatela UE

Jeśli przebywasz w Polsce od 5 lat na podstawie karty pobytu członka rodziny obywatela UE i nie opuszczałeś naszego pięknego kraju na dłużej niż 6 miesięcy w roku, to możesz starać się o pobyt stały. Jeśli opuściłeś Polskę na dłużej nie musi to oznaczać, że straciłeś szansę. Jest wiele przyczyn, dla których musiałeś wyjechać, ale przerwy te nie będą miały wpływu na twój nieprzerwany pobyt. Zakładam, że razem z nami otrzymasz stały pobyt i będziesz mógł w niedługiej perspektywie pomyśleć o obywatelstwie polskim. Możesz też pozostać przy pobycie stałym. Dajesz sobie wiele możliwości na przyszłość.

do góry

 
 

Audyt

Tą usługę kierujemy zarówno do Cudzoziemców jak i do firm, w których pracują Cudzoziemcy. Audyt dla Cudzoziemców przeprowadzany jest pod kątem możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, czy uznania za obywatela polskiego. Audyt oprócz sprawdzenia czy Cudzoziemiec spełnia wymogi formalne będzie zawierał nasze uwagi co należy poprawić lub zmienić, żeby w przyszłości realizacja określonego celu była możliwa. Audyt dla firm związany jest z badaniem dokumentacji kadrowej pod kątem zgodności z przepisami regulującymi pracę i pobyt Cudzoziemców w Polsce. Nasze badanie kończy się sporządzeniem raportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możecie państwo otrzymać nasze wsparcie w ich usunięciu.

do góry

 
 

Wykaz

Jeśli odmówiono Ci wizy lub nie zezwolono na wjazd do Polski, może to oznaczać, że Twoje dane są w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski lub w Systemie Informacji Schengen. Aby to potwierdzić albo wykluczyć musisz mieć pełnomocnika, który będzie Ciebie reprezentował lub na którego adres będzie kierowana korespondencja zUrzędu do Spraw Cudzoziemców. Może okazać się że Twoje dane figurują systemie pomimo upływu terminu wpisu. W tej sytuacji możemy w twoim imieniu wystąpić o ich wykreślenie.

do góry

 
 

Doradztwo

Czasami będziesz miał wątpliwości, pojawią się pytania, otrzymana przez Ciebie decyzja będzie negatywna, zabraknie Ci pomysłów co zrobić lub nie będziesz pewny – możesz zawsze skonsultować się z nami. Doradzimy Ci, wyjaśnimy jakie są za i przeciw, pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie Twojego problemu. Z nami możesz zaplanować swoją przyszłość i przyszłość swoich bliskich. Dowiesz się na co zwrócić uwagę, żeby osiągnąć swój cel, którym może być między innymi uzyskanie stałego pobytu, statusu rezydenta czy polskiego obywatelstwa. Jeśli chcesz zrobić to szybko i bez zbędnej zwłoki zrób to z nami!

do góry