Zatrudnienie cudzoziemca

Czy planujesz zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie? Firma deleguje do pracy w Polsce  pracownika pracującego obecnie w innym kraju lub cudzoziemiec został powołany do Zarządu spółki i większą część roku planuje przebywać w Polsce? We wszystkich tych przypadkach konieczne jest wystąpienie o udzielenie zezwolenia na pracę. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia cudzoziemiec aplikuje o wizę z prawem do pracy w kraju stałego pobytu. Są przypadki, kiedy możliwe będzie również zatrudnienie cudzoziemca bez wizy. Tak to wygląda w telegraficznym skrócie, jednak załatwienie wszystkich spraw które pozwolą pracownikowi rozpocząć pracę może być bardzo skomplikowane i pochłonąć wiele Twojego czasu. Jeśli będziesz chciał możemy pomóc Tobie oraz Twojemu pracownikowi w znalezieniu optymalnego rozwiązania, uzyskaniu zezwolenia na pracę, wizy, znalezieniu mieszkania oraz w innych czynnościach związanych z pobytem.

do góry

 
 

Zakładanie

Jeśli chcesz prowadzić działalność, ale nie wiesz w jakiej formie, możesz skorzystać z naszego doradztwa. Przygotujemy wszystkie dokumenty i przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji. Możemy zaproponować adres siedziby, a także przekazywać korespondencję pod wskazany przez Ciebie adres. Poprowadzimy księgowość i rozliczymy pracowników. Zajmiemy się sprawami legalizacji pobytu i pracy Cudzoziemców jeśli zamierzasz ich zatrudnić. Pomożemy Ci także w wielu innych sprawach. Zawszę będziemy z Tobą a co najmniej do momentu, kiedy rozwiniesz skrzydła. Pamiętaj, że możesz na nas liczyć. Tam, gdzie bezpośrednio nie będziemy mogli Ci pomóc, wskażemy kogoś, kto będzie mógł się tym zająć. Korzystamy z usług wyłącznie doświadczonych firm.

do góry

 
 

Sprzedaż

Jeśli chcesz szybko rozpocząć biznes w Polsce polecamy zakup zarejestrowanej Spółki. Oferowane przez nas Spółki nie są obciążone jakimikolwiek zobowiązaniami. Zostały utworzone z myślą o Tobie. Kupując od nas Spółkę możesz być pewny, że będzie ona dostosowana do Twoich potrzeb. Nie interesuje nas sama sprzedaż, gdzie różnych zmian będziesz musiał dokonywać sam lub za nie dopłacać. Interesuje nas Twoja satysfakcja i długotrwała współpraca w zakresie innych usług, które możemy zaproponować (więcej informacji w zakładce ZAKŁADANIE)

do góry

 
 

Zmiany

Prowadzisz działalność i chcesz dokonać zmiany? Dość często zdarza się, że zmiany te wymagają zgłoszenia do rejestru. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych nie wyłączając działalności prowadzonej osobiście. By dokonać zmiany potrzebna jest odpowiednia forma i właściwe przygotowanie dokumentów. Obojętnie, czy będzie to zmiana adresu siedziby, nazwy, zarządu, wspólnika, przedmiotu działalności, podwyższenia lub obniżenia kapitału, czy przekształcenia, warto jest skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy. Nasza firma pomoże Ci w przeprowadzeniu całego procesu szybko i skutecznie, a to tylko początek tego co możemy Ci zaoferować. Inne usługi znajdziesz w pozostałych zakładkach.

do góry

 
 

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności to nie tylko „jedno okienko”. Jeżeli podjąłeś decyzję, że chcesz pracować na własny rachunek lub z jakiś powodów nie masz innego wyboru powinieneś od początku podejść do sprawy poważnie. Nie chodzi tu o wybór nazwy, co oczywiście też jest ważne, ale my mamy na myśli formę opodatkowania, prowadzenia dokumentacji księgowej, skorzystania z preferencyjnych warunków ubezpieczenia, dostosowania tego co chcesz robić do przedmiotu działalności, który będzie zgodny z PKD. Jest jeszcze wiele innych kwestii, które powinieneś rozważyć. Pamiętaj, że Twoja inwestycja szybko ma się zwrócić, podobnie jak poniesione na początku koszty. Działalność gospodarcza jest bardzo ciekawą formą prowadzenia biznesu dla tak zwanych „freelancerów” i nie dotyczy to tylko obywateli polskich, ale również Cudzoziemców będących obywatelami UE, Stanów Zjednoczonych oraz tych, którzy posiadają w Polsce status rezydenta, pobyt stały jak i zezwolenie na osiedlenie się. Jeśli podjąłeś decyzję zapraszamy Cię do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

do góry

 
 

Wirtualne biuro

Dedykujemy wszystkim, którzy nie chcą ponosić dużych kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, a potrzebny im jest adres, pod który będzie kierowana korespondencja. Korespondencję odeślemy Tobie pocztą na wskazany przez Ciebie adres. Jeśli nas upoważnisz treść korespondencji otrzymasz również w wersji elektronicznej.

UWAGA: klienci, którzy będą korzystać również usług księgowych lub obsługi Cudzoziemców mogą liczyć na ciekawe rabaty.

do góry

 
 
 
 

Pełna księgowość

Obsługa prowadzona w pełnym zakresie przez profesjonalistów. Zlecając nam prowadzenie księgowości w pełnym zakresie możesz skupić się na bieżącej działalności, oszczędzasz czas i nie musisz zatrudniać lub szkolić specjalistycznej kadry. Zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości jest bardzo szeroki i oprócz osób prawnych (spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo akcyjnych), oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych bardzo często dotyczy spółek osobowych (spółek jawnych, partnerskich i komandytowych) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

do góry

 
 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ten uproszczony rodzaj ewidencji przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących:

a) indywidualną działalność gospodarczą*)

b) działalność gospodarczą w formie:

- spółki cywilnej,

- spółki jawnej,

- spółki partnerskiej,

których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub według skali podatkowej), jeśli ich przychody netto nie były równie lub przekroczyły kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. Obsługę prowadzimy w pełnym zakresie uwzględniając indywidualne potrzeby i specyfikę prowadzonej przez naszych klientów działalności.

*) dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

do góry

 
 

Kadry i płace

Obsługa kadrowo – płacowa może być prowadzona kompleksowo jak i w wybranych aspektach kadr lub naliczaniem płac. Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników poczynając od sporządzania listy płac i prowadzenia kartotek pracowników, po dokonywanie przelewów składek i prowadzenie rozliczeń z właściwymi urzędami (Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Nasz zakres obsługi kadrowej firm uwzględnia specyfikę związaną z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców. Zajmujemy się również obsługą kadrowo płacową osób fizycznych zatrudniających pomoce domowe, opiekunki i pracowników fizycznych. Mamy również ciekawą ofertę dla osób wykonujących wolne zawody oraz pracę na podstawie umów o dzieło. Dokonujemy zgłoszeń do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) i prowadzimy comiesięczną obsługę. Za naszym pośrednictwem możesz wystąpić o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

do góry

 
 

Rozliczenia roczne

Zeznania roczne, co do zasady składają wszyscy podatnicy w określonym dla różnych grup czasie. Dotyczy to zarówno rezydentów jak i nie rezydentów. Często z uwagi na złożoność, sprawy związane z przygotowaniem zeznania rocznego, popularnego PIT-u wymagają indywidualnego podejścia, co dotyczy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

do góry

 
 

Wyprowadzanie zaległości

Usługa rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu prowadzonej dokumentacji księgowej lub kadrowo płacowej, a następnie dokonaniu stosownych korekt i dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów. Celem jest uniknięcie przez podatnika kary i zminimalizowanie następstw związanych z ujawnieniem nieprawidłowości przez organy kontroli skarbowej. Wyprowadzanie zaległości dotyczy aspektów księgowych i płacowych oraz zakresu ubezpieczeń.

do góry

 
 
 
 

Tłumaczenia

Przez lata obsługi Cudzoziemców z całego świata i związaną z tym koniecznością wykonywania różnego typu tłumaczeń udało nam się stworzyć bazę sprawdzonych i doświadczonych tłumaczy. Wykonujemy zarówno tłumaczenia zwykłe jak i przysięgłe, pisemne i ustne z i na wszystkie języki świata. Zawsze przed realizacją zlecenia określamy cenę, żeby nasz klient nie był nią zaskoczony. Nasze doświadczenie i szacunek dla klienta sprawił, że na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie tego drugiego z wykonanej pracy.

do góry